รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 พร้อมเงินรางวัลมูลค่า 3000 บาท ของนักศึกษา MT ร่วมกับเพื่อนนักศึกษาสาขาวิชาอื่นประกวดแข่งขันโครงการ SMART START IDEA BY GSB STARDUP มิถุนายน 2562

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการ SMART START IDEA BY GSB STARDUP กับโจทย์เดือน มิถุนายน 2562 “สร้างธุรกิจแปลกใหม่ใส่ใจคนรักสุขภาพ” โดยสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ ธนาคารออมสิน

ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 และ เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท

 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 มีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีการสารสนเทศ

ได้เข้าร่วมในชื่อ ทีม แปะก๊วย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

X