บุคลากร

บุคลากร

นางสาวสุริชา ฐานวิสัย

Ms. Suricha Thanwisai

ตำแหน่ง : นักวิจัยการศึกษา

Email : t.suricha@g.sut.ac.th, t.suricha@sut.ac.th
Download CV

นางสาวศิขริน เลขาวิจิตร

Ms. Sikharin Lekhavichitr

ตำแหน่ง : นักวิจัยการศึกษา

Email : sikharin.l@sut.ac.th, tan.sikharin@gmail.com
Download CV
X