สอบสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาสหกิจศึกษาของบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด

วันนี้ (2 ตุลาคม 2563) ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์ คูณศรีสุข) ให้การต้อนรับ ผู้แทนจาก บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด (รศ.ดร.กนกอร อินทราพิเชฐ ที่ปรึกษาโครงการการศึกษาวิจัยและพัฒนา และคุณสมศักดิ์ ภู่ภักดี หัวหน้าแผนกทรัพยากรมนุษย์) ในโอกาสเดินทางมาเยือนศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ รวมทั้งสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2563 (ดูเพิ่มเติม)

X