ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ส่วนส่งเสริมวิชาการ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 0-4422-4042

โทรสาร  : 0-4422-4040

E-mail  : dasadmin@sut.ac.th

X