ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ส่วนส่งเสริมวิชาการ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 111
ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ +66-44-22-4042

โทรสาร ++66-44-22-4041

E-mail dasadmin@sut.ac.th

X