รับสมัครนักศึกษาใหม่จองหอพัก มทส. รอบ Portfolio ปี 2564

รับสมัครนักศึกษาใหม่จองหอพัก มทส.  รอบ Portfolio ประจำปีการศึกษา 2564 

  • วันที่ 1-15 เมษายน 2564  ชำระเงิน 1-16 เมษายน 2564 (เปิดระบบเวลา 09.30 น.)
  • ประกาศรายชื่อการจองหอพัก 23  เมษายน 2564
  • เลือกห้องพัก 26-30 เมษายน 2564  (สำหรับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น)

** วิธีการและขั้นตอนการจองหอพัก (ขอให้ update เวลาให้เป็นปัจจุบันก่อนการเข้าจองหอพัก) 

X