รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 จองหอพัก

 รับสมัครนักศึกษาใหม่จองหอพัก มทส. รอบ Portfolio ,Quota , Admission และรอบ 
รับตรงอิสระ รวมทั้งที่ยังไม่ได้จองหอพักทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบสุดท้าย)

  • วันที่ 14-21 มิถุนายน 2564  ชำระเงิน 14-22 มิถุนายน 2564 (เปิดระบบเวลา 09.30 น.)
    ปิด 21 มิถุนายน 2564 เวลา 24.00 น.

  • ประกาศรายชื่อการจองหอพัก 29 มิถุนายน 2564

  • เลือกห้องพัก และเพื่อนร่วมห้อง วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2564  (สำหรับผู้ที่ชำระเงินแล้วเท่านั้น)

** วิธีการและขั้นตอนการจองหอพัก (ขอให้ update เวลาให้เป็นปัจจุบันก่อนการเข้าจองหอพัก)

** วิธีการตรวจสอบหอพัก และห้องพัก สำหรับนักศึกษาที่จองหอพัก และชำระเงินแล้วเท่านั้น

  • นักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบหอพักที่จองไว้แล้ว http://reg5.sut.ac.th
  • ในวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2564   นักศึกษาเลือกห้องพัก และเพื่อนร่วมห้องด้วยตัวเอง
    ได้ที่ http://misbase.sut.ac.th/dormitory

>> ในหอพักมหาวิทยาลัยมี :  โต๊ะอ่านหนังสือ,เก้าอี้ ,ตู้เสื้อผ้า ,เตียงนอน,ที่นอน, ให้
>> สิ่งที่ต้องเตรียมมา : ผ้าปูที่นอนเดี่ยว ,หมอน, ปลอกหมอน, ผ้าห่ม, พัดลม ,เตารีด และ
เครื่องใช้ส่วนตัวต่าง ๆ ในวันรายงานตัวเข้าอยุ่หอพัก

 

X