ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การทำงานวิจัยอย่างไรให้สำเร็จ เพื่อตีพิมพ์สารสารระดับนานาชาติ”

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การทำงานวิจัยอย่างไรให้สำเร็จ เพื่อตีพิมพ์สารสารระดับนานาชาติ”

ในวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09:00 น. – 12:00 น.

 

รายละเอียดวิทยากรบรรยายระดับบัณฑิตศึกษา

ศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2563

สามารถลงชื่อได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ https://forms.gle/zAGS14mcYBqCKffT6

X