กิจกรรมบรรยายพิเศษและเสวนา “การเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบรรดาลใจเพื่อเข้าสู่เส้นทางอาชีพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี”

 

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมบรรยายพิเศษและเสวนา “การเตรียมความพร้อมและสร้างแรงบรรดาลใจเพื่อเข้าสู่เส้นทางอาชีพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี”
ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom application)
ในวันจันทร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 16.00 น.
 
Meeting ID: 895 382 9366
Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/8953829366
รายละเอียดกิจกรรม https://drive.google.com/file/d/1GPnXd68iYUXqSXgvPwlUdBJDxSc16ySg/view?usp=sharing
X