ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

สอบถามรายละเอียดการฝึกอบรม

สำหรับแหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป

หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน

อาคารวิชาการ 2

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์; 044 224 965

โทรสาร; 044 224 150

เพจเฟสบุ๊ค; หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน สวทก.มทส.

 

 

X