จัดอบรมการเลี้ยงและการจัดการฟาร์มไก่โคราช วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ อบต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์

      หน่วยบริการวิชาการแก่ชุมชน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดอบรมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่โคราช (รายใหม่) ในพื้นที่ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 60 ราย พร้อมเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตและด้านการตลาด ระหว่างเครือข่ายผู้เลี้ยงไก่โคราช เพื่อร่วมทำความเข้าใจในระบบการเลี้ยงและระบบการตลาดไก่โคราชของเกษตรกรมากยิ่งขึ้น ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ โดยมีคุณเฉลิมชัย  หอมตา นักวิชาการเกษตร ฟาร์มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมดังกล่าว

           

X