ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

อาคารวิชาการ 1 ชั้น 4 111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 0-4422-4420

โทรสาร : 0-4422-4421

Email : ie_ce@g.sut.ac.th

X