ประชาสัมพันธ์ขอเชิญนักศึกษาวิศวกรรมโยธาทุกชั้นปี พบกับ วทส. และพี่ศิษย์เก่า ครั้งที่ 1/2564

ขอเชิญนักศึกษาวิศวกรรมโยธาทุกชั้นปี พบกับ วทส. และพี่ศิษย์เก่า ครั้งที่ 1/2564

  • ในวันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.30 ผ่านทางโปรแกรม Zoom รายละเอียดดังภาพ

X