ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อเรา

Inquiries

For any inquiries, questions or commendations, please call: +66-44-22-4411 or fill out the following form

Head Office

สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

อาคารวิชาการ 1 ชั้น 2

111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง

จ.นครราชสีมา 30000

mae@sut.ac.th

Tel: +66-44-22-4411

Fax: +66-44-22-4494

X