ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อ สาขาวิชาชีววิทยา

อาคารวิชาการ 2 ชั้น 4
เลขที่ 111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการติดต่อ

duangkamol@sut.ac.th , nooduan@sut.ac.th , ssinee@sut.ac.th

โทรศัพท์ 0-4422-4633  โทรสาร  0-4422-4185

แผนที่และสถานที่ตั้ง

X