ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

สาขาวิชาฟิสิกส์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

อาคารวิชาการ 2 ชั้น 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ : 044 22 4319

X