เปิดรับสมัครทดสอบสมรรถภาพทางกายประจำเดือนพฤศจิกายน สามารถจองผ่าน online http://sutsport.sut.ac.th

เปิดรับสมัครทดสอบสมรรถภาพทางกายประจำเดือนพฤศจิกายนสามารถจองผ่าน online http://sutsport.sut.ac.th

โพสต์โดย SUT Sport and Health Center เมื่อ วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2020

X