ความเป็นมา

ความเป็นมา

ความเป็นมา

สุรสัมมนาคารเปิดดำเนินการภายใต้ชื่อโครงการสุรสัมมนาคาร เมื่อปี พ.ศ. 2538 เพื่อรองรับ               การจัดงานแสดงเกษตรและอุตสาหกรรมโลกในปี 2538 (WorldTech’95 Thailand) ถึงปัจจุบันนับเป็นเวลานามมากกว่า 25 ปี ปัจจุบันเรียกว่า “สุรสัมมนาคาร” หรือ “ศูนย์ประชุมสัมมนาสุรสัมมนาคาร”(Surasammanakhan Convention Center)”

ปัจจุบันสุรสัมมนาคารเป็นหน่วยงานวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่รองรับการจัดการประชุม สัมมนา อบรม และจัดกิจกรรมสำคัญของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเป็นอันดับแรก รวมทั้งให้บริการหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยตลอดจนการให้บริการห้องพัก บริการอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ยังให้บริการแก่บุคคล หรือหน่วยงานภายนอกที่ประสงค์จะมาจัดประชุม สัมมนาคาร อบรมและกิจกรรมต่างๆ ตลอดจนงานจัดเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ เช่น จัดงานพิธีมงคลสมรส งานเลี้ยงฉลอง งานเลี้ยงสังสรรค์ เป็นต้น

สุรสัมมนาคารมีสถานที่ตั้งภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เข้าทางประตู 1) ด้านหน้าสุรสัมมนาคารหันไปทางทิศใต้ ตรงข้ามกับกลุ่มอาคารเทคโนธานี (Technopolis) หรือกลุ่มอาคารสุรพัฒน์ (สุรพัฒน์ 1 และ 2) มีอาคารที่พักเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เรียกว่า “อาคารสุรสัมมนาคาร 1” เป็นอาคารตั้งอยู่ด้านหน้าสูง 4 ชั้น ปีกขวา ชั้น 1 เป็นโถงรับแขก เคาน์เตอร์บริการส่วนหน้าสำนักงาน ส่วนชั้น 2 ชั้น ชั้น 3 และชั้น 4 เป็นห้องพักทั้งสิ้น จำนวน 130 ห้อง ปีกซ้าย ชั้น 1 เป็นห้องรับรอง ห้องอาหารครัวสุระ และห้องประชุมขนาดกลาง (วีไอพี 1, 2 และ 3) จำนวน 3 ห้อง ส่วนชั้น 2 เป็นส่วนของพื้นที่ห้องประชุมขนาดใหญ่ (สุรนารี) และห้องสัมมนาย่อย จำนวน 8 ห้อง และส่วนที่ 2 เรียกว่า “กลุ่มอาคารสุรสัมมนาคาร 2” ตั้งอยู่ด้านหลังอาคารสุรสัมมนาคาร 1 เป็นอาคารชั้นเดียว จำนวน 10 อาคาร แต่ละอาคารจะมีห้องพัก 10 ห้องพัก/อาคาร บริเวณอาคารสุรสัมมนาคารมีพื้นที่จอดรถมากกว่า 100 คัน ทั้งบริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารสุรสัมมนาคาร 1 และบริเวณลานจอดรถด้านหน้ากลุ่มอาคารสุรสัมมนาคาร 2 ระหว่างอาคาร มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่มาตรฐานสำหรับบริการลูกค้าที่มาพัก

สุรสัมมนาคารยังมีความสะดวกสบายในการเดินทาง อยู่ใกล้กับสถานีขนส่งของมหาวิทยาลัย      เป็นเส้นทางเดินรถประจำทางจากสถานีขนส่งภายในมหาวิทยาลัยสู่ตัวเมืองนครราชสีมา และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ อยู่ใกล้กับอาคารสุรพัฒน์ 1 ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานธนาคารพาณิชย์ 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และธนาคารกรุงไทยฯ พร้อมตู้กดเงินอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีศูนย์หนังสือขนาดใหญ่ (ศูนย์หนังสือจุฬา – มทส.) มีร้านสะดวกซื้อ (7-Eleven) บริการตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งอยู่ใกล้กับอาคารสุรพัฒน์ 2 เป็นสถานที่จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทุกปี และเป็นสถานที่จัดนิทรรศการขนาดใหญ่อีกด้วย

X