ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

สมาคมเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111, ถนน มหาวิทยาลัย ตำบล สุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

ติดต่อสอบถาม 065-120-4546  หรือ 044-224-854

X