ภาพโครงการ มทส.บริการอาหารมื้อเที่ยงแก่ชุมชนฟรี

ภาพโครงการ มทส.บริการอาหารมื้อเที่ยงแก่ชุมชนฟรี

สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ วงศ์สรรค์ นายกสโมสรเทคโนโลยีสุรนารี และคณะกรรมการสโมสรฯ

จัดโครงการ “มทส.บริการอาหารมื้อเที่ยงแก่ชุมชนฟรี”

X