แสดงความยินดีกับครูดีเด่น

แสดงความยินดีกับครูดีเด่น

คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน โรงเรียนสุรวิวัฒน์ ฯ 

ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ธนิกานต์ อุดมชโลทร (ครูกิ๊ฟ)

ครูประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลครูดีเด่น

ประจำปี 2563

 

X