ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

ศูนย์กิจการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111 ถนนมหาวิทยาลัย

ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

e-mail: cia@g.sut.ac.th

โทรศัพท์ +66 4422 4411 (4141-4146)

โทรสาร +66 4422 4140

Center for International Affairs

Suranaree University of Technology

111 University Avenue

Muang Nakhon Ratchasima 30000

e-mail: cia@g.sut.ac.th

Tel:  +66 4422 4411 (4141-4146)

Fax:  +66 4422 4140

X