ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อ ส่วนบริหารสินทรัพย์
อาคารบริหาร ชั้น1 111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

ข้อมูลการติดต่อ : damt@sut.ac.th

โทรศัพท์ 044-224-946
โทรสาร 044-224-906

X