ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อ ส่วนบริหารสินทรัพย์ อาคารบริหาร ชั้น1 111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 ข้อมูลการติดต่อ : damt@sut.ac.th โทรศัพท์ 044-224-946 โทรสาร 044-224-906
X