เปิดรับสมัครผู้บริหารจัดการร้านอาหาร ณ โรงอาหารพราวแสดทอง (โรงอาหารเรียนรวม1)

เปิดรับสมัครผู้บริหารจัดการร้านอาหาร ณ โรงอาหารพราวแสดทอง (โรงอาหารเรียนรวม1)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://bit.ly/2YZaW6h
X