งานไปรษณีย์

งานไปรษณีย์

งานไปรษณีย์ให้บริการทุกวันในเวลาทำการ ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลาในการนำส่งจดหมายออก รวบรวมนำส่งไปยังบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด อาคารสุรพัฒน์ 1 ก่อนเวลา 14.00 น.

เวลาในการออกรับ-ส่งหนังสือ/เอกสาร (campus mail) รอบเช้า เวลา 10.00 น. รอบบ่าย 14.30 น.

ทั้งนี้ หากหน่วยงานประสงค์จะฝากรับ-ส่งผ่าน campus mail โปรดนำเอกสารไปลงทะเบียนส่งก่อนเวลาออกรอบนำจ่าย

X