มาตรการที่ส่วนกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการ กรณีนักศึกษาหอพักสุรนิเวศ 9 ติดเชื้อ Covid-19

มาตรการที่ส่วนกิจการนักศึกษาได้ดำเนินการ
กรณีนักศึกษาหอพักสุรนิเวศ 9 ติดเชื้อ Covid-19

1. ส่งนักศึกษาติดเชื้อไปทำการรักษาที่โรงพยาบาล ทันทีในวันที่ทราบผลการติดเชื้อ (3 ส.ค.64)
2. เพื่อนร่วมห้อง ของ นักศึกษาที่ติดเชื้อได้รับการกักกันโรค ที่หอพักสุรนิเวศ 17 (3 ส.ค.64)
3. ดำเนินการปิดหอพักสุรนิเวศ 9 และกักตัว นศ. แม่บ้าน และ รปภ. ทั้งหมด 61 คน เป็นเวลา 14 วัน (3 ส.ค.64 – 16 ส.ค.64) โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนน้ำดื่มและอาหาร 3 มื้อ และทุกคนจะได้รับการติดตามอาการจากหน่วย ARI ของ รพ.มทส. ผ่านระบบประเมินตนเอง ตลอดระยะเวลาการกักตัว
4. เพื่อนร่วมห้องและบุคคลกลุ่มเสี่ยง ภายในหอพักสุรนิเวศ 9 ทั้ง 62 คน (รวมที่ปรึกษาหอพัก 1 คน) ได้รับการตรวจหาเชื้อ ในวันที่ 4 ส.ค.64 ซึ่งมีผลทดสอบเป็น ลบ ทั้งหมด
5. บุคคลกลุ่มเสี่ยงที่สัมผัสผู้ติดเชื้อ ที่ร่วมเตะฟุตบอลจำนวน 29 คน ได้รับการกักตัวที่หอพักสุรนิเวศ 17 และรับการตรวจหาเชื้อ ซึ่งมีผลทดสอบเป็น ลบ ทั้งหมด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอขอบพระคุณ รพ.มทส. ที่ได้ส่งทีมแพทย์และพยาบาล มาทำการตรวจหาเชื้อ นำโดย นายแพทย์อรรคเดช ศรีพิลา แพทย์หญิงปณินันท์ ศรีนุชศาสตร์ และทีมพยาบาลจากแผนกห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
แผนกผู้ป่วยนอกระบบทางเดินหายใจ และแผนกป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

X