มทส. ร่วมกับชุมชนสืบสานงานประเพณีลอยกระทงยิ่งใหญ่ ชมประกวดขบวนแห่ กระทง นางนพมาศ นิทรรศการ เรือประทีป สายน้ำ นาคี

มทส. ร่วมกับชุมชนสืบสานงานประเพณีลอยกระทงยิ่งใหญ่

ชมประกวดขบวนแห่ กระทง นางนพมาศ นิทรรศการ “เรือประทีป สายน้ำ นาคี”

 

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี และส่วนกิจการนักศึกษา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย กองพลพัฒนาที่ 2 กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ เทศบาลตำบลสุรนารี เทศบาลตำบลหนองจะบก เทศบาลตำบลไชยมงคล   และโรงเรียนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย อาทิ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โรงเรียนหนองปรู จัดงานประเพณีลอยกระทงสุรนารี ประจำปี 2561 ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ชมการประกวดขบวนแห่ การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ และ นิทรรศการ “เรือประทีป สายน้ำนาคี” พร้อมกิจกรรมบันเทิงยิ่งใหญ่บนเวทีกลาง ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานน้ำพุ เทคโนธานี มทส.

 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทธวัช โมฬี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทส. เปิดเผยว่า “มทส. โดย สโมสรเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ ส่วนกิจการนักศึกษา จัดงานสืบสานงานประเพณีลอยกระทง สุรนารี ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด  “สุรนารี สืบสานประเพณีลอยกระทง” ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับชุมชนโดยรอบ ประกอบด้วย กองพลพัฒนาที่ 2 กรมทหารราบที่ 23 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ เทศบาลตำบลสุรนารี เทศบาลตำบลหนองจะบก เทศบาลตำบลไชยมงคล และโรงเรียนชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย อาทิ โรงเรียนสุรวิวัฒน์ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ โรงเรียนหนองปรู รวมถึงภาคเอกชน ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่มหาวิทยาลัยได้มีพันธกิจร่วมกับชุมชนโดยรอบสืบสานงานประเพณีไทยที่มีมาช้านาน มีกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจประกอบด้วย การประกวดขบวนแห่ จำนวน  14 ขบวน ที่น่าสนใจ เช่น ขบวนยุค 80 สืบสานประเพณีไทย ขบวนนาคี นาคา พุทธบูชามหานที ขบวนวัฒนธรรมพื้นบ้าน สืบสานประเพณี สุขภาพดีถ้วนหน้า เป็นต้น การประกวดกระทง และการประกวดนางนพมาศจากหน่วยงานต่างๆ  ชิงเงินรางวัลและเกียรติบัตร  พิเศษกว่าทุกปี คืออุทยานวิทยาศาสตร์สิรินธร ได้จัดแสดงชุดนิทรรศการ “เรือประทีป สายน้ำ นาคี”  บอกเล่าเรื่องราวตำนานงานลอยกระทงในเชิงคติพุทธ นางนพมาศ และประเพณีลอยกระทงด้วยสื่อผสมที่น่าสนใจ และซุ้มกิจกรรม เช่น ซุ้มแมลงทอด ข้าวจี่ น้ำสมุนไพรกระบอกไม้ไผ่  นวดผ่อนคลาย และซุ้มประดิษฐ์กระทง ให้ผู้มาเที่ยวชมงานได้ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนานในบริเวณลานน้ำพุ  นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมบันเทิงบนเวทีกลาง อาทิ  การแสดงจากชมรมดนตรีไทยนาฏศิลป์ ชมรมดนตรีสากล และการแสดงวงดนตรี “ซอมพอดี SUT Brand” พร้อมการออกร้านจำหน่ายสินค้า และอาหารพื้นถิ่น การละเล่นตามประเพณีไทยจากร้านบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  ซึ่งจะทำให้งานประเพณีลอยกระทง มทส. มีสีสันและยิ่งใหญ่กว่าทุกปี และที่สำคัญเป็นงานประเพณีลอยกระทงที่ปลอดเหล้าและงดการปล่อยโคมด้วย

ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป เข้าเที่ยวชมงาน “งานประเพณีลอยกระทงสุรนารี ประจำปี 2561” ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นี้ ตั้งแต่เวลา 17.00 – 23.00 น. ณ บริเวณลานน้ำพุ เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

(ภาพบรรยากาศ งานลอยกระทง ปี 2560)

 

ส่วนประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

20 พฤศจิกายน 2561

 

 

X