ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา หัวข้อ Innovative Research in Life Sciences: Pathways to Public Health Improvement

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา หัวข้อ ‘Innovative Research in Life Sciences: Pathways to Public Health Improvement’
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.45 – 10.30 น. ผ่านทางช่องทาง Virtual Conference Channel 1
  • หัวข้อ: Molecular Evolution Biotechnology for Human Well-being
    โดย ศ. ภญก. ดร.มณฑารพ ยมาภัย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีเกษตร
  • หัวข้อ: Homemade Recombinant Growth Factors for Stem Cell and Cosmetic Uses
    โดย รศ. ดร.มารินา เกตุทัต-คาร์นส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  • หัวข้อ: Nanobiofiber patch for faster wound healing
    โดย รศ. ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
 
*หมายเหตุ เพื่อเข้าร่วมฟังสัมมนา ทุกท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนเข้างานที่ >>ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน<< 
หลังจากนั้นท่านจะได้รับ Username & Password ทางอีเมลเพื่อใช้ลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนา
X