สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)


สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์


สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (หลักสูตรนานาชาติ)


สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)


สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)

สาขาวิชาพืชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีการ ผลิตสัตว์ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรประกาศนียบัตร “การผลิตพืชอัจฉริยะ”
หลักสูตรประกาศนียบัตร “การผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์”

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ค่านิยม

Previous
Next

การรับสมัครเข้าศึกษา

รอบที่ 1

PORTFOLIO
(ปิดรับสมัคร)

รอบที่ 1

รอบ PORTFOLIO
ปิดรับสมัคร

รอบที่ 2

QUOTA
(ปิดรับสมัคร)

รอบที่ 2

รอบ QUOTA
ปิดรับสมัคร

รอบที่ 3

ADMISSION
(ปิดรับสมัคร)

รอบที่ 3

รอบ ADMISSION
ปิดรับสมัคร

รอบที่ 4

รับตรงอิสระ
3 - 7 มิ.ย. 64

รอบที่ 4

รอบรับตรงอิสระ
สมัคร

ข่าวเด่น

รางวัลและความภาคภูมิใจ

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น (Upcoming Events)

june

202103jun(jun 3)1:00 am07(jun 7)1:00 amรับสมัครรอบที่ 4 : รับตรงอิสระ1:00 am – 1:00 am (7)

202124junAll Day25การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9(All Day) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สาขาวิชา

ช่องทางการติดตาม

X