มทส. ส่งมอบช่อดอกกัญชาแห้ง ให้กรมการแพทย์แผนไทยฯ ใช้ผลิตยาแผนไทย 2 ตำรับ เมตตาโอสถ และการุณย์โอสถ

วันที่ 22 มิถุนายน 2564 ณ สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีส่งมอบผลผลิตกัญชาส่วนช่อดอกแห้ง จำนวน 115 กิโลกรัม จากโครงการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)   ให้แก่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นผู้ส่งมอบแก่ นายแพทย์ ขวัญชัย วิศิษฐานนท์  รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ศ. ดร. หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. และหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี 

อ่านข่าวเพิ่มเติม >> http://www.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20210622

X