สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรจัดกิจกรรม “สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรพบนักศึกษาออนไลน์” ประจำปีการศึกษา 2564

10 สิงหาคม 2564 เวลา 08.45 น. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรพบนักศึกษาใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 โดยมี ศ.ดร.เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ผ่านระบบการประชุมออนไลน์
X