สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย ประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดผลงานสหกิจศึกษาระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
 
รางวัลชนะเลิศโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ประเภทบรรยาย)
นางสาววันเพ็ญ สอนสำโรง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
โครงงาน: ผลของการใช้ยา Valosin ต่อสมรรถนะของการเจริญเติบโตและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมไก่เนื้อ
สถานประกอบการ: บริษัท บุญยังฟาร์ม จำกัด
 
รางวัลชนะเลิศโครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา (ประเภทบรรยาย)
นางสาวชนกนันท์ คำอุ่น นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์
โครงงาน: ผลของการใช้ถุงถั่วเขียวต่อการฟื้นตัวของสุนัขหลังการผ่าตัด (Effects of green bean bags on the dog’s recovery after surgery)
สถานประกอบการ: โรงพยาบาลสัตว์อิทธิเวช สาขาบ้านเกาะ
X