ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ติดต่อ
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อาคารวิชาการ ชั้น 4
ที่อยู่
111 ถนนมหาวิทยาลัย
ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000, ประเทศไทย

โทรศัพท์ 0-4422-4422
โทรสาร 0-4422-4220

X