แบบสำรวจคุณลักษณะที่พึงประสงค์

แบบสำรวจคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอความอนุเคราะห์ท่านในการให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าในอนาคต

สามารถทำแบบสอบถามได้ตามลิงค์ด้านล่าง หรือ คลิ๊กที่นี้

https://bit.ly/sut-eeform

X