ประชาสัมพันธ์คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ขอรับทุน

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุนเรียนดีระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1/2564 นักศึกษาผู้ที่สนใจสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนในรูป และส่งใบสมัคร เอกสารแนบได้ไม่เกินวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นะคะ
📍คุณสมบัติของนักศึกษาผู้ขอรับทุน : http://scholarship.sut.ac.th/…/inde…/reandee/reandeedata
ที่มา : https://www.facebook.com/sut.fund.fanpage/
X