ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

          ทีม TA Power โดยนายวรโชติ บุญญฤทธิ์ และ นางสาว พัณนิดา พลเรือง นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะแล้วอันดับที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท ในการประกวด Young Energy Research Showcase ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ โดยกระทรวงพลังงาน

          นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ ได้เข้าศึกษาดูงานด้าน Powder Metallurgy ณ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ เยี่ยมชมกระบวนการผลิตของ บริษัท ไทยคาร์บอนแอนด์กราไฟต์ จำกัด 

          นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโลหการ ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพร้อมทั้ง ผศ.ดร.รัตน บริสุทธิกุลและผศ.ดร.ภูษิต มิตรสมหวัง ได้เดินทางศึกษาดูงานที่จังหวัดชลบุรี-ระยอง ณ
บริษัท ไพร์มสตีลมิลล์ จำกัด
บริษัท นิฮอน เทคโน ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด
บริษัท ไทยโตเคนเทอร์โม จำกัด
บริษัท ไทยอาซาคาวา จำกัด

          นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ศึกษาดูงาน Metal + Metallurgy (Thailand) งาน China Machinery and Intelligent Manufacturing Brand Show (Thailand) งาน The Smart Manufacturing Exhibition (Thailand) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทคบางนา

          นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโลหการ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และผศ.ดร.สารัมภ์ บุญมี ได้เดินทางศึกษาดูงานด้านกระบวนการโลหะผงวิทยา ณ บริษัทซูมิโตโม อิเล็กทริก ซินเตอร์ด คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย)จำกัด

          นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโลหการ ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพร้อมทั้ง ผศ.ดร.สารัมภ์ บุญมี และ ผศ.ดร.อุษณีย์ กิตกำธร
ไปเยี่ยมชมศึกษาดูงานที่ บริษัท Hitachi Chemical Asia (Thailand) Co., Ltd. Gateway และ บริษัท ไทยโตเคนเทอร์โม จำกัด
           นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโลหการ ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีพร้อมทั้งคณาจารย์ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน
บริษัท เบอร์กโซ่ เมตัลส์ จำกัด
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด.
X