ศาสตราจารย์​ ดร.วัฒนวงศ์​ รัตนวราห​ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วัฒนวงศ์ รัตนวราห หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง รับรางวัลเชิดชูเกียรติสำหรับพนักงานดีเด่น สายวิชาการ ด้านการวิจัย ประจำปี พ.ศ. 2563 เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2

X