ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

สถานวิจัย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาคารวิชาการ 1 ชั้น 1
111 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

E-mail : surada@sut.ac.th

โทรศัพท์ +66-44-22-3507

โทรสาร +66-44-22-3506

X