ข่าวสาร

มทส. สร้างห้องความดันลบ (negative pressure) แบบเคลื่อนที่

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

สวพย. ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.จันทร์ทิรา เจียรณัย ที่ได้รับรางวัล The best poster award จากการประชุมวิชาการนานาชาติ “World Healthcare and Nursing Conference 2019”

รศ. ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ประกอบด้วย ศ. ดร.สันติ แม้นศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาความเป็นสากล

X