ขอแสดงความยินดี นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาเรือกรรเชียงทีมชาติไทย

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา นายธนวัฒน์ กายเมืองปักษ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาเรือกรรเชียงชาย โครงการ Road to Paris 2024  ตามประกาศของสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้สิทธิ์เก็บตัวฝึกซ้อมเป็นนักกีฬาเรือกรรเชียงทีมชาติไทย ตามโครงการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ประจำปี 2563

X