ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับรางวัลปีบทอง

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวรัชนีกร เล่ห์กล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลปีบทองด้านกีฬาและสุขภาพอนามัย โดยได้รับโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท

X