ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับเหรียญทอง และเหรียญทองแดง ในการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับเหรียญทอง กรรเชียงบกชาย  และเหรียญทองแดง กรรเชียงทีมชาย ในการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2563  ณ สวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี

           เหรียญทอง กรรเชียงบกชาย                            เหรียญทองแดง กรรเชียงทีมชาย

X