กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและสาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ ชั้นปีที่ 1

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 – 15.00 น.

ณ ห้อง B3101 – B3103 อาคารเรียนรวม 1

 

โดยมีกิจกรรม ดังนี้

  • กิจกรรมพบคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคมแนะนำสำนักวิชา และคณาจารย์ แนะนำสาขาวิชาทั้ง 2 หลักสูตร

  • กิจกรรมพบที่ปรึกษา เพื่อรับคำแนะนำในการเรียนและการปรับตัวในมหาวิทยาลัย

  • กิจกรรมแนะนำการเรียน การปรับตัว และทักษะที่พึงมีของนักศึกษา โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

  • กิจกรรมแนะนำขั้นตอน กระบวนการต่างๆ ที่นักศึกษาใหม่ต้องดำเนินการในมหาวิทยาลัย

  • กิจกรรมสัมพันธ์ ทำความรู้จักรุ่นพี่ รุ่นน้องและเพื่อนในชั้นปี

X