หลักสูตรที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี

ดูวิดีโอแนะนำเพิ่มเติม

หลักสูตรระดับปริญญาตรีในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ประกอบไปด้วย
คำถามที่พบบ่อย

A-1: ใช่แล้วจะต้องผ่านระบบ TCAS 67 ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ http://sutgateway.sut.ac.th/แล้วเลือกสมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี TCAS

A-3: ดูข้อมูลอย่างย่อได้ที่นี่ Click! หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://beta.sut.ac.th/science เลือกแถบ ทุนการศึกษา
หรือดูข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาใน มทส. ได้ที่ https://beta.sut.ac.th/dsa-scholar/

A-5: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มทส. จะมีการจัดกิจกรรม SUT SCIENCE CAMP และ SUT SCIENCE OPEN HOUSE ขึ้นทุกๆ ปี
โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/SUTscienceCamp และกิจกรรมอื่น ๆ ของสำนักวิชาได้ที่ https://www.facebook.com/sutscience

A-6: สามารถดูตัวอย่างข้อมูลของหลักสูตรอื่นๆ ในมทส. ที่กำลังเปิดในปีการศึกาษานั้นๆ ได้ที่ http://bulletin.sut.ac.th/

A-7: ดูรายละเอียดตัวอย่างการคำนวนค่าเทอม ค่าหน่วยกิต ได้ที่นี่ คลิก

X