การให้บริการด้านกิจกรรม

การให้บริการด้านกิจกรรม

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

อัตราค่าบริการ

 1. นักศึกษา บุคลากร ครอบครัวบุคลากร มทส. ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 2. ศิษย์เก่า มทส. ชำระค่าสมาชิกรายปีครึ่งราคา
 3. บุคคลภายนอก ชำระค่าสมาชิกรายปีๆ ละ 5,000 บาท / รายวันๆ ละ 100 บาท

ขั้นตอนการสมัครสมาชิกห้องออกกำลังกาย

 1. ต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายก่อน
 2. ต้องผ่านการสอบวัดประเมินความรู้ขั้นพื้นฐานมากกว่า 75% (แนะนำศึกษาจากคลิปสื่อการอบรมความรู้ให้ความรู้ฯของสถานกีฬาและสุขภาพ)
 3. ต้องผ่านการอบรมการใช้เครื่องมือออกกำลังกายก่อน
 4. นักศึกษา บุคลากร ครอบครัวบุคลากร ไปหน้าบริการ เลือก จองเวลาทดสอบสมรรถภาพทางกาย
 5. บุคคลภายนอก ติดต่อที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชำระเงินค่าสมาชิกแล้วเข้าใช้บริการได้ทันที

ขั้นตอนการเข้าใช้บริการห้องออกกำลังกาย

 1. Sign in ในระบบ sutsport.sut.ac.th แล้วจองบริการและช่วงเวลาที่ต้องการเข้าใช้บริการ
 2. เมื่อมาถึงห้องฟิตเนส ให้ลงชื่อเข้าใช้บริการบริเวณหน้าห้องฟิตเนสอีกครั้ง
 3. ลงชื่อออก (Sign out) เมื่อใช้บริการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

ห้องแอโรบิค สถานกีฬาและสุขภาพ มทส.

เปิดบริการทุกวันตามตารางครูสอนเต้นแอโรบิก

รอบที่แรก เวลา 17.30 – 18.15 น.

รอบที่สอง เวลา 18.15 – 19.00 น.

นักศึกษา บุคลากร ครอบครัวบุคลากร ผู้เกษียณอายุ มทส. ใช้บริการได้ไม่มีค่าใช้จ่าย

บุคคลภายนอกใช้บริการได้ตามเงื่อนไข ดังนี้

 1. ชำระค่าบริการรายวันๆ ละ 100 บาท
 2. สมัครสมาชิกห้องออกกำลังกายรายปีๆ ละ 5,000 บาท

บริการโยคะ สถานกีฬาและสุขภาพ มทส.

เปิดบริการทุกวันจันทร์ และวันพุธ

เวลา 17.00 – 18.30 น.

นักศึกษา บุคลากร ครอบครัวบุคลากร ผู้เกษียณอายุ มทส. ใช้บริการได้ไม่มีค่าใช้จ่าย

บุคคลภายนอกใช้บริการได้ตามเงื่อนไข ดังนี้

 1. ชำระค่าบริการรายวันๆ ละ 100 บาท
 2. สมัครสมาชิกห้องออกกำลังกายรายปีๆ ละ 5,000 บาท

ห้อง Bike tour สถานกีฬาและสุขภาพ มทส.

เปิดบริการทุกวันตามตารางครูสอน Bike tour

ทุกๆวันอังคารและวันพฤหัสบดี 

เวลา 17.30 – 18.30 น.

นักศึกษา บุคลากร ครอบครัวบุคลากร ผู้เกษียณอายุ มทส. ใช้บริการได้ไม่มีค่าใช้จ่าย

บุคคลภายนอกใช้บริการได้ตามเงื่อนไข ดังนี้

 1. ชำระค่าบริการรายวันๆ ละ 100 บาท
 2. สมัครสมาชิกห้องออกกำลังกายรายปีๆ ละ 5,000 บาท
X