ข้อมูลติดต่อ

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานติดต่อ

โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111, ถนน มหาวิทยาลัย ตำบล สุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

วันเวลาทำการ

วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

เบอร์โทร

044-225242 

ท่านสามารถติดต่อโรงเรียนมาได้ที่ sws@g.sut.ac.th

X