ระบบรับสมัคร

ระบบรับสมัคร

โครงห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ 3 (โครงการ วมว.)
ศูนย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงเรียนสุรวิวัฒน์
เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564

ออนไลน์ทางเว็ปไซต์ : https://apply.mwit.ac.th/
 ระบบเปิดวันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น.
⚠️⚠️⚠️นักเรียนโปรดศึกษาขั้นตอนการสมัครให้ครบถ้วนก่อนทำการสมัครนะคะ : https://info.mwit.ac.th/

เปิดรับสมัครออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2563
🚩รายละเอียดประกาศรับสมัคร
คลิก👉 http://scius.most.go.th/upload/depositfiles/373/373.pdf
ติดต่อสอบถามข้อมูล :
โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.)
เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
📞โทรศัพท์ : 0 4422 4837
📠โทรสาร : 0 4422 4814
📱มือถือ : 095-6123344
💻Website : http://technopolis.sut.ac.th/sus/

X