แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน

Previous
Next

สถานะการดำเนินงานของโครงการ

ขอรับใบอนุญาตใช้พื้นที่เพื่อตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
95%
ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างตั้งสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
10%
ขอรับใบอนุญาตนำเข้าและครอบครองเชื้อเพลิง
0%
ขอรับใบอนุญาตดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
0%
ขอรับใบอนุญาตเลิกดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์
0%
ยื่นคำร้องให้สถานประกอบการทางนิวเคลียร์พ้นจากการควบคุม
0%
X