ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บริการว่องไว ร่วมใจสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี

Web site : www.sut.ac.th/ccs

Phone : 0-4422-4801

Fax : 4422-4790

E-Mail : administrator@sut.ac.th

Line ID : @CCS.Digitalclinic

Facebook : ศูนย์คอมพิวเตอร์ มทส. The Center for Computer Services–CCS

X