ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ณ Kyoto Institute of Technology

ด้วย Kyoto Institute of Technology (KIT) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือกับมทส. ประกาศเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเพื่อสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร International Graduate Program for Interdisciplinary Study in Science and Technology (IGP) ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร 3 ประเภท ดังนี้

  1. Combined FOUR-year Master’s/Doctoral Course
  2. TWO-year Master’s Course
  3. THREE-year Doctoral Course

รวมทั้งหลักสูตรที่เปิดรับเฉพาะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ Sub-program of International Graduate Program (IGP): Human Resource Development Program for the Smart Materials Manufacturing Sector (HDSMS) ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตร 2 ประเภท ดังนี้

  1. TWO-year Master’s Course
  2. THREE-year Doctoral Course

โดยนักศึกษา มทส.ที่สนใจสมัครสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2U195Lf ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องทำการติดต่อกับ Prospective Supervisor ของ KIT ด้วยตนเองก่อน และส่งเอกสารการสมัครผ่านศูนย์กิจการนานาชาติ ภายในวันที่ 2 ธันวาคม 2563

X