ข้อมูลการติดต่อ

ข้อมูลการติดต่อ

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถ. มหาวิทยาลัย ต. สุรนารี อ. เมือง จ. นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4422-4233, 0-4422-4240 โทรสาร : 0-4422-4387
X